Fosna Mc Klubb Kristiansund

https://fosnamc.webs.com/

    Nye førerkortregler

Clic


Lasse Haslie jobber med førerkortsaker i VegdirektoratetLasse Haslie jobber med førerkortsaker i VegdirektoratetRent prinsipielt har NMCU alltid vært motstander av stegvist førerkort for motorsykkel. For det første er denne omfattende begrensningen kun innført for klasse A. For det andre er mulige positive trafikksikkerhetseffekter av begrensningen dårlig dokumentert. Allerede tidlig på 90-tallet, under kampen mot EUs 2. førerkortdirektiv, forutså de europeiske MC-organisasjonene at tiltaket ville ha liten effekt, og at det derfor ville komme et 3. førerkortdirektiv som strammet grepet ytterligere. Historien viser at vi fikk rett i denne spådommen. MC-organisasjonene erkjenner imidlertid at kampen mot stegvist førerkort for klasse A er en tapt sak (i alle fall i denne omgangen) og at kampen uansett må foregå i Brussel, og ikke her i Norge. NMCU har derfor kommet med konstruktive innspill til prosessen som har ledet fram til denne høringen om implementering av EUs 3. førerkortdirektiv, og vi er glade for at Statens vegvesen har tatt mange av disse innspillene til følge.

I 2005 fikk Norge en MC-opplæring som går utenpå mange andre opplæringsmodeller i Europa. Dette er en omforent modell som samtlige interessenter har vært med på å utforme og stiller seg bak. NMCU fryktet at implementeringen av EUs 3. førerkortdirektiv i verste fall kunne føre til at den norske MC-opplæringen ble dårligere, og vi setter derfor pris på at Statens vegvesen presenterer et forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften som oppfyller direktivets krav uten å gå på bekostning av grunntanken i den norske opplæringsmodellen.

Av erfaring vet vi at det dukker opp en mengde spørsmål når vante ting endres. NMCU har derfor stilt noen sentrale spørsmål til Lars Inge Haslie i Vegdirektoratet: 

Hva er de viktigste endringene i førerkortreglene for MC? Fra 19. januar 2013 heves grensen for å ta førerkort for ubegrenset tung motorsykkel (klasse A) fra 21 til 24 år. Dette gjelder de som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.Dessuten innføres en ny klasse A2 som ny førerkortklasse som erstatning for dagens ”mellomklasse”. Du kan fremdeles få førerrett på ubegrenset tung motorsykkel (klasse A) fra du er 20, men det forutsetter at du har gjennomført et obligatorisk kurs på 7 timer og har hatt førerett på A2 i to år. Klasse A gir også førerrettigheter for 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettigheten er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt for 3-hjuls motorsykkel 15 kW, uansett hvor gammel du er.

Jeg er 21 år men ble ikke ferdig med oppkjøring på tung MC i år, får jeg da kun klasse A2 når jeg kjører opp neste år? Ja, føreretten du får når du kjører opp neste år er avhengig av alderen din, og er du under 24 år vil du få førerett for A2. Er man over 24 år vil man få for klasse A (ubegrenset tung MC). 

Jeg har førerett på mellomtung, må jeg kjøre opp på nytt dersom jeg ønsker å utvide til ubegrenset tung? Nei, det behøver du ikke. Kravet for utvidelse er at du har hatt førerett i klasse A2 i 2 år og gjennomgår 7 timer obligatorisk opplæring. Opplæringen kan gjennomføres etter at du har hatt førerett i 1 år, men utvidelsen vil først skje når du har hatt førerett i 2 år. Med andre ord; ingen ny førerprøve. Statens vegvesen tenker at opplæring med et fornuftig innhold vil gi motorsyklisten bedre mulighet for å utvikle seg enn en førerprøve ville gjort. 

Jeg er 25 år og har lett lappen, må jeg gå via mellomtung for å få tung? Nei, er du 25 år kan du ta opplæring og prøve direkte på tung motorsykkel. Veien om mellomtung motorsykkel til tung gjelder for de som ønsker førerkort på tung motorsykkel før fylte 24 år. 

Hva blir minimumsalderen for å ta førerkort første gang? Etter de nye reglene som innføres 19. januar blir aldersgrensene: A1/16år, A2/18år og A/24år eller 20år ved utvidelse fra A2. 

Om jeg har gjennomført hele, eller deler av den obligatoriske opplæringen i klasse A, men ikke gjennomfører eller består førerprøven i 2012, hva da? Den obligatoriske delen du da har gjennomført er absolutt ikke bortkastet. Opplæringen vil gjelde både i 2013 og senere. Avhengig av hvor gammel du er når du bestemmer deg for å fullføre opplæringen, kan du kjøre opp i klasse A2 eller A. Har du gjennomført obligatorisk opplæring i klasse A i 2012, men er så ung at du i 2013 ikke vil være gammel nok til å kjøre opp i denne klassen (24 år) vi du få den obligatoriske opplæringen du har gjennomført godkjent som obligatorisk opplæring i klasse A2.

Jeg ønsker å kjøpe en trehjuls motorsykkel i 2013 men har bare klasse B? Trehjuls motorsykkel vil fra 2013 være fjernet fra føreretten i klasse B, men de som har førerkort klasse B i fra før 19. januar 2013 beholder selvfølgelig sin rett til å kjøre trehjuls motorsykkel.

Hva er definisjonen på den nye klasse A2 og hvilke førerettigheter gir denne klassen? Klasse A2 (mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn) har ingen slagvolumbegrensning men en effektbegrensning på maks 35 kW og et maks effekt/vekt forhold på 0,2 kW/kg. Motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" fra mer enn halvparten av opprinnelig effekt. Klasse A2 gir førerrett også for moped og 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW. 

Hvilke endringer er det i førerett for klasse A1 etter 19. januar? Ingen vesentlige endringer. Klasse A1 (lett motorsykkel med eller uten sidevogn) har fremdeles slagvolum høyst 125 ccm, motoreffekt på høyst 11 kW og effekt/vekt forhold på høyst 0,1 kW/kg.

Må kjøreskolene i framtiden holde seg med skolesykkel for hver av de tre klassene? De vil ikke trenge det i 2013, men det er vedtatt et tillegg til direktivet som gir en øvre begrensning på effekt for motorsykler til førerprøve i klasse A2 og en minimums effekt på klasse A som gjør at det trengs forskjellige motorsykler for henholdsvis A2 og A til førerprøven. Dette skal være inkludert i forskriften innen 31. desember 2013, og vil da gjelde fra sesongen 2014. I tillegg vil klasse A1 selvfølgelig fortsatt kreve egen skolesykkel. 

Vi stilte også følgende spørsmål til Tormod Schau ved seksjonen for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet:

Dersom jeg kjøper en ny mellomtung MC og senere ønsker å oppgradere denne, er det da enkelt å få den registrert som ubegrenset tung MC? Dersom oppgraderer med oppgraderingssett levert av fabrikanten, med dokumentasjon på endringer av effekt, støy, avgass og eventuelt også bremser og dekk, vil det være enkelt å få den registrert som tung MC. Det samme gjelder dersom fjerning av ”mellomtung-delene” gjør motorsykkelen identisk med allerede typegodkjent tung MC, på nytt CoC dokument fra fabrikanten. Her må man imidlertid være oppmerksom på at det kan være sykler som kun finnes typegodkjent som mellomtung. Disse vil ikke kunne oppgraderes til tung MC. Så, kort oppsummert: Det må finnes fabrikantdokumentasjon for tung utgave av sykkelen for at oppgradering fra mellomtung til tung skal være mulig.

Her kan finner du de nye førerkortreglene på websiden til Statens vegvesen

k to add text, images, and other content

      Medlemsfordeler

 


Medlemsfordeler NMCU 2011
                                                                  

Medlemmer i NMCU som har betalt kontingent kan benytte seg av NMCUs medlemsfordeler. Husk at ESSO-avtalen og Choice avtalen krever egne søknader. 

Ved overnatting bør det opplyses at man krever NMCU-rabatt allerede når bestillingen gjøres.
Mange norske treffarrangører gir NMCU-rabatt på treffavgiften men husk, uten  gyldig medlemskort kan man ikke kreve rabatt.

Nyheter: Oppdatert 7/3-11
Nyheter
 eller tilbud som kommer inn i løpet av året legges i bunn av siden under Nyhet 2011

                                   

** 

ESSO Norge, Esso MasterCard

ESSO MasterCard (EMC) er et kredittkort, fritt for årsavgift og gebyrer, som ved bruk gir medlemmer i
NMCU 35 øre rabatt pr. liter bensin og diesel på pumpepris inkl. moms. 20% rabatt på bilvask og 15 øre rabatt pr. liter på fyringsolje.
Gode tilbud, inntil 45 dagers betalingsutsettelse og valg av egen PIN-kode.             
Søk online hos Esso MasterCard
Tlf. 21 01 53 65                      
www.essomastercard.no                   
www.esso.no

**
if skadeforsikring

if skadeforsikring tilbyr 10% rabatt på motorsykkelforsikringen og 8% rabatt på bilforsikringen.

Kontakt nærmeste if skadeforsikrings distriktskontor. (Tlf. 02400)

NMCU's avtalenummer er 124.

Medlemsnummer må oppgis når  rabatten kreves.

** 

 Marché Restaurants Norge 

Marché Restaurants Norge tilbyr NMCU-medlemmer 20% på all ordinær mat og drikke* i restaurant
mot fremvisning av gyldig medlemskort.Tilbudet gjelder ikke i kombinasjon med andre rabatter. 
For oversikt over Marché Restaurants se,  bytheway.no 
*Du får ikke rabatt på butikkprodukter, alkohol eller tobakk.

** 
Falck Redning AS

Her får du rabatt på veiledende pris for Falck medlemskap.

Pakke 1: MC medlemskap med 10% fast NMCU rabatt

Pakke 2: MC medlemskap + Bilmedlemskap gir 15% fast på

MC medlemskap. Husk å oppgi NMCU medlemskap ved bestilling!

Tlf. 815 68 888

www.falck.no

** 

Advokatfirma John Tuflått MNA

Gratis førstegangskonsultasjon i personskade og forsikringssaker.
Husk medlemsnummer ved kontakt.
Advokat John Tuflått, Boks 400, 2001 Lillestrøm
Tlf. 64 84 55 46     Fax: 64 84 55 41          Mob. 93 43 12 57

jt(at)advokat-erstatning.no


** 
EarFoon 
 

EarFoon leverer formstøpt hørselvern for MC bruk. Fjerner vindstøy, men du hører fortsatt tale.
EarFoon har samarbeidspartnere for avstøping over hele landet.
For detaljer se; EarFoon/ofte stillte spørsmål.

For å oppnå NMCU rabatt, for tiden kr. 200,- pluss festesnor, oppgi ditt medlemsnummer.

Tlf. 62 45 43 45
www.earfoon.no

**     

Ringlis Dekksenter


Ringlis Dekksenter, Løkken Verk gir 30% rabatt på Dunlop.
I tillegg får du gode tilbud på Avon og Michelin MC-dekk.
Gratis montering og avbalansering.
Husk at du må fremvise gyldig medlemsbevis. 
Gjelder ikke av/påmontering på sykkel.Tlf. 72 49 69 50 v/Helge

** 

Hattfjelldal: Hattfjelldal Mix kiosk

Stikker du innom her får du 10% rabatt på mat og gratis kaffe. Tlf. 75 18 44 70


** 

Namsskogan: Vertshuset Nams-Inn

I høysesongen, 1. juli til 10. august gis det 10% rabatt på ordinære rompriser. Utenom høysesong er prisen kr. 200,- pr. person inkludert frokost. Det gis 10% rabatt på bespisning og gratis kaffe. Stedet ligger ved E-6 og har 18 rom, kafeteria og pub. Dersom  carporten er ledig kan denne benyttes til parkering.
Tlf. 74 33 44 99
vertshuset(at)nams-inn.no                                             
www.nams-inn.no


** 

Hovden i Setesdal: Hovden Høyfjellshotell

Hotell, hytter og leiligheter. Fiske, fjelltur mm.

15% NMCU rabatt ved visning av medlemskort ved innsjekk.

Tlf. 37 93 88 00
www.hovdenresort.com                                              
www.hovden.com 

** 

Magnor: Morokulien Camping

10% på overnatting i hytte og 15% på overnatting i telt.

Tlf. 62 83 52 80                                     Husk medlemskort!

morokulien(at)east.no                                     
www.morokuliencamping.no

** 

Landåsbygda: Kronviksetra Bed & Breakfast

Kronviksetra ligger 20km vest for Gjøvik og tilbyr 10% rabatt på overnatting
mot fremvisning av medlemskort.
Tlf 61 12 68 85 / 92 68 88 50 / 90 51 42 37

**

Sørlandet, Marnardal

Rimelig overnatting i Marnardal, 18 km nord for Mandal og 40 km

fra Kristiansand. Har du fiskelyst så ligger Mandalselva like ved.

Ring til Bjørg og Erik

Tlf. 38 28 77 42 / 90 78 65 14

** 

Aas MC

Aas MC ved Knut Aas tilbyr gratis overnatting med frokost på Prestegården Gjesterom, Herefoss
til alle som handler klær/utstyr for min. 2000,-
Tlf. 90 08 10 51
aas(at)aasprod.no                                                        
www.aasprod.no


** 

Herefoss: Prestegården Gjesterom
Prestegården Gjesterom, 4766 Herefoss tilbyr i sesongen 1/6 – 1/9 overnatting til kr. 275,- inkl. frokost
pr. person i dobbeltrom. Enkeltrom til kr. 350,-  Ekstra seng kr. 100. Felles bad-Tv stue- m.m. Fiske og bademuligheter. Kun 45 min. fra Kristiansand Dyrepark.NB! Ring til Else Berit på forhånd!Tlf. 37 27 83 18 / 90 50 04 18

** 

Fyresdal: Øyne Camping
Øyne Camping ligger 27 km fra Fyresdal sentrum.
Fint utgangspunkt for dagsturer med eget treffområde. Det gis 10% rabatt på all overnatting for NMCU-medlemmer.Øyne Camping er treffplass for Oljetreffet.
Liv & Øivind

Tlf. 35 04 16 11 / 90659003.
camping(at)oyne-camping.no                            
www.oyne-camping.no


**
 

Åmli: Pan Garden Resort

Tilbyr, ved fremvisning av gyldig medlemskort, 15% rabatt på ordinære overnattingspriser.
Honnørrabatt på søndags-middager (kl 13-18) som inkl. middagsbuffè,
dessert og kaffe/te.

Pan Garden har Norges største utendørs langbord med parkeringsmuligheter på
bordet! Her er badestrand og egen gavebutikk.

Tlf. 37 08 20 90

post(at)pangarden.no                                                    
www.pangarden.no


**
 

Sunndalsøra: Trædal Hotell og Turistsenter

10% NMCU-rabatt på overnatting og mat i perioden 1/6-1/9.

Døgnåpen resepsjon.Tlf. 71 69 87 00                            
post(at)tredal-turistsenter.no

**

Øvre Årdal: Utladalen Camping

4km fra Øvre Årdal sentrum ligger Utladalen Camping. Her får du 10% på overnatting i hytte
eller telt mot fremvisning av medlemskort.For bestilling av hytte, kontakt Tom Høvik.Tlf. 57 66 34 44

** 

Bergen: Bratland Camping 

Bratlandsveien 6, 5268 Haukeland.

Bratland Camping ligger 16 km sør-øst for Bergen sentrum i naturskjønne omgivelser ved riksv. 580. God kollektivforbindelse til Bergen sentrum.

Campingen tilbyr NMCU rabatt på overnatting. 10% i telt og 5% i hytte. Av fasiliteter kan nevnes; kjøkken med kokemuligheter,
TV-stue, kiosk med ferske brødvarer, vaskemaskin og tørketrommel.

Tlf. 55 10 13 38           
post(at)bratlandcamping.no    
www.bratlandcamping.no     
www.camping-east-west.no 

** 

Geilo: Geilolia Hyttetun / Geilolia Ferieleiligheter

Geilolia har både leiligheter langs RV 7 ved Geilo sentrum - Geilolia Ferieleiligheter og hytter - Geilolia Hyttetun med
avkjøring fra RV 40. All overnatting er av høy standard og med gode parkeringsmuligheter.
Boenhetene tar fra 1 - 12 personer.

NMCU medlemmer får 10% rabatt på overnatting i perioden april – oktober
ved fremvisning av medlemskort
. Skal klubben din ut på tur, ta kontakt med
Geilolia for et ekstra godt tilbud.
Tlf 32 09 00 00                                                 
www.geilolia.no

**
Uvdal: Uvdal Vandrerhjem

I Numedal, mellom Kongsberg og Geilo (Rv.40) ligger Uvdal Vandrerhjem som gir
NMCU medlemmer 10% rabatt.
44 senger fordelt på to hus, grillhytte, mulighet for telt, selvhushold og full pensjon.
Trådløst internett. Ta med klubben til Uvdal. Kontakt vandrerhjemmet for tilbud.
Tlf 32743020 / 91335607
uvdal(at)hihostels.no                                                    
www.hihostels.no/uvdal

 

** 

Inderøy: Strømnes-langs Den Gyldne Omvei
Føl stemningen fra 1905 på et vakkert og nostalgisk overnattings- og serveringssted på Straumen i Inderøy.
Nyt utsikten, prøv fiskelykken eller spasèr de få metrene til den kjente badeplassen Sundsand. Flere flotte dagsturer på mc med utgangspunkt Strømnes er mulig. Vi tilbyr også flere spennende pakker som Pokerhelg eller Frihelg for Frustrerte Fruer. 
Eget tilbud for mc-grupper, 10% rabatt for NMCU medlemmer.
Tlf. 926 10 894
www.stromnes-inderoy.no


** 

Fannrem: Bestgrillen/Best Fannrem
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får NMCU medlemmer, ved framvisning av gyldig medlemskort, 15% på mat og gratis kaffe ved Best stasjonen på Fannrem.
Et naturlig stoppested, beliggende ved E-39 på Fannrem i Orkdal kommune. Velkommen! 

** 

Karasjok: Karasjok Camping
Karasjokk Camping gir 10% rabatt på camping og 5% på overnatting i hytte. Naturskjønne omgivelser og kun 1kmfra Karasjok sentrum.

Tlf. 78 46 61 35


** 

Nordreisa: Fosselv Camping 

Fosselv Camping Nordreisa i Troms, 37 mil fra Nordkapp, gir 10% rabatt på overnatting i hytter og telt.
Tlf. 916 36 193 Bjørnar Kristiansen
[email protected]                                
www.fosselv-camping.no 

**

Sømna: Vennesund Brygge & Camping

Vennesund Brygge & Camping, 50 km. sør for Brønnøysund vedriksvei 17 gir 10% rabatt på overnatting i hytter, rorbuer og camping.
Fiskecamp m/båtutleie. Medlemskort må fremvises. Tlf. 75 02 73 75 Fax. 75 02 73 [email protected]                                                    
www.vennesund.no

** 

Brønnøysund / Torghatten

Torghatten Kurs & Feriesenter as (Torghatten Camping)

som ligger idyllisk til ved strandkanten 15 km fra Brønnøysund gir 10% rabatt. Stort oppdemmet sjøbasseng,
utleie av båter, romleie, kafe, resturant, kaniner og aktivitetsutstyr. Stor teltplass.
Hytter og leiligheter med høy standard. Trådløst bredband tilgjengelig.

Tlf. 75 02 54 95           
pkha(at)online.no                    
www.visittorghatten.no 

** 

Oppdal Booking AS

Hvorfor ikke gjøre et stopp på Oppdal når du er på tur.
Oppdal Gjestetun, sentralt i Oppdal, gir 10% på sine sommerpriser.
Se Oppdal Booking for mere informasjon.
Tlf. 72 40 08 00        
post(at)oppdalbooking.no


**

Choice Hotels Scandinavia AS

Choice-kjeden har over 150 hoteller på mer enn 100 destinasjoner. De heter Quality, Clarion eller Comfort. For å benytte seg av Nordic Choice Club medlemsfordeler må man ha Nordic Choice Club fordelskort. Dette må søkes om på eget skjema som du kan laste ned her Nordic Choice Club (eller kontakt NMCU-kontoret)
Nordic Choice Club nettside, www.choiceclub.net
Kundesenter tlf. 22 33 42 00
[email protected]                                                          
www.choicehotels.no


**

Sverige: Åre Continental Inn

Hotel Åre Continental Inn gir NMCU medlemmer 25% rabatt på hotellopphold under barmarkssesongen, dvs mai til november.
I oppholdet inngår frokost og tilgang til pool, gym och badstu.
Oppgi koden ”NMCU” når du bestiller. Tilbudet gjelder privat-opphold til ordinære priser og kan ikke kombineres med andre tilbud.
For bestilling og informasjon: +46 (0)647-17170 eller www.areinn.se   


**********

Tyskland: Bed & Breakfast Dannevirke

Stedet ligger i Nord Tyskland; Flachsberg 9, D-24811 Owschlag; og tilbyr NMCU-medlemmer 10% i rabatt.
Tlf +45.29729597                                 
www.bb-dannevirke.eu/MC_no.html

**********

Nyheter 2011:

 
Victoria Hotel, P A Heuchs gate 31, 3770 Kragerø
Hotellet tilbyr våre medlemmer 10% rabatt på ordinære overnattingspriser i perioden 20/8 – 31/5I perioden 1/6 – 19/8 har hotellet
”drop-inn” tilbud!  Ring etter kl. 15.00 og bestill rom med 10% avslag for overnatting samme dag.  Husk medlemskort!
Tlf. 35 98 75 25
www.victoria-kragero.no

**


Farsund Fjordhotell, Farsund – Lista Flystasjon, Lista – Maritim Fjordhotell, Flekkefjord
Tre meget fint plasserte hoteller i forhold til en MC tur på sør og vestlandet. Her får du som medlem 15% rabatt på overnatting
hele året mot fremvisning av medlemskort.
Tlf. 38 38 98 00
www.fjordhotellene.no
www.lista-flypark.no 

**

Norsk turarrangør, 4bikers.no
4 bikers.no gir NMCU medlemmer kr. 500,- i rabatt på sine turer.
Les mer her 4bikers.no(pdf)
www.4bikers.no 

**

 På Hadeland Glassverk, Jevnaker får NMCU medlemmer, mot fremvisning av
gyldig medlemsbevis 10 % rabatt på egenproduserte varer.*
Åpent hver dag hele året! Gyldig medlemsbevis gir også halv pris på
gjeldende priser på inngang i Glasshytta/Museet.
Sjekk www.hadeland-glassverk.no 

for åpningstider, aktiviteter og gode tilbud. Velkommen!
* gjelder ikke allerede rabatterte varer og varer kjøpt på internett. 

 

   NMCU på MC-messa i Lillestrøm

 

 

 

11-13 mars er det igjen MC-messe hos Norges Varemesse i Lillestrøm. NMCU er selvfølgelig til stede med egen stand. Du finner oss i det såkalte "Club Street" omtrådet i Hall D, og standnummeret er D04-12.

 

Hovedtema i år er en internasjonal underskriftsaksjon mot innføring av "EU-kontroll" for motorsykler. Vi har lagt ut underskriftslister på standen og håper flest mulig kommer innom for å sette sitt navn på listene. I Frankrike har mer enn 50.000 allerede skrevet under på oppropet og i Nederland samlet man 6.000 underskrifter på bare en uke.

 

På NMCU-standen vil du også kunne hente den nye utgaven av turbrosjyren "Et bedre liv - bare en tur unna". Standmannskapet deler ut denne brosjyren til alle som vil ha.

 

Som mange vet har NMCU innledet et samarbeid med Electric Epic, verdens første solotur jorda rundt på en elektrisk motorsykkel. Det var derfor naturlig å invitere Tormod Amlien og Electric Epic med på NMCU-standen. Ta gjerne en tur bortom og slå av en prat om dette banebrytende prosjektet.

 

NMCU har hatt en verveaksjon gående i et par måneder. Vi lovte å trekke en liten premie blant de som har stilt opp og vervet nye medlemmer til NMCU, og denne trekningen vil bli foretatt på NMCU-standen, lørdag 12. mars kl 15.00.

 

Ellers vil vi minne om presentasjonen fra scenen innerst i Hall D. Det er særlig to av disse vi anbefaler folk å få med seg: Den ene er Statens vegvesen og NMCU sin presentasjon av de første resultatene av analysen av alle dødsulykker på MC 2005-2009 (lørdag kl 12:45), og den andre er Tormod Amliens foredrag om den fantastiske turen jorda rundt på 70 år gamle Nimbus motorsykler (lørdag kl 15:30).

 

På NMCU-standen vil Bjørn og Wenche fra sekretariatet ordne opp i alt som har med medlemskap å gjøre. Det er også anledning til å kjøpe varer fra NMCU-butikken. Nytt i år er NMCU T-skjorte i damemodell. På standen vil det selvfølgelig også være folk som kan svare på MC-politisk spørsmål. Vi sees.

 

Vis at du er medlem - gå med NMCU effekter når du besøker messa!

    I år går det rett vest!


Lørdag 4. september arrangerer NMCU årsmøte i Bergen. Nærmere bestemt i det hyggelige klubbhuset til Born To Be Free MC Bikers på Rådal. Den nøyaktige adressen er Nordåsveien 46, 5235 Rådal. Du finner kart her.

 

 

Møtet begynner kl.13.00 presis, men registrering av stemmer begynner allerede kl.12.30. Møtet pleier å vare til 5-6 tiden på ettermiddagen. På kvelden etter møtet er det fellesmiddag. Klubben vil selge snacks og drikke hele dagen og utover kvelden. Men man må jo sove litt også, og vi har funnet fram til Midttun Motell & Camping. Adressen dit er Midttunheia 3, 5224 Nesttun. Stedet ligger ca 6 km fra klubbhuset.

Dere må som vanlig bestille rom selv. Det kan gjøres på telefon 55103900. Stedet har motellværelser, campinghytter og mulighet for telting. Påmelding til årsmøtet skjer hos NMCU, på telefon 90837374, eller telefon 90706127 eller på epost til [email protected]  Vil du motta årsmøtedokumentene på forhånd må du melde deg på innen 20. august. Ellers er det selvfølgelig helt greit om du bare møter opp hos Born To Be Free kl 12 på lørdag - forutsatt at du er medlem, så klart!

På årsmøtene i NMCU har ett medlem én stemme. Det betyr at alle som møter opp har stor påvirkningskraft. Det er årsmøtedeltakerne som bestemmer hva NMCU skal jobbe med, og hvem som skal styre skuta, i neste driftsår. Derfor oppfordrer vi alle medlemmer, og medlemmer fra Bergen i særdeleshet, å komme til klubbhuset til Born To Be Free, lørdag 4. september.

Du finner årsmøteinnkalling her

                   Skal du ta lappen på MC i høst?

Skal du ta lappen på MC i høst?

Om du holder på å ta lappen på MC kan det lønne seg å kikke innom websiden til Statens vegvesen. Der ligger det nemlig omfattende informasjon om den praktiske førerprøven på motorsykkel. I tillegg til utførlige beskrivelser av kjøregårdsøvelsene finner man også en video som i detalj viser hvordan de ulike øvelsene skal gjennomføres. Vel verdt et besøk for den som ønsker å klare førerprøven på første forsøk.

 

Her finner du websiden Praktisk prøve klasse A1 og A. Kjøregårdsbrosjyre og video finner du i menyen til høyre. Lykke til, og velkommen som medlem i NMCU når du står der med nytt MC-førerkort.

    Medlemsfordeler

 

Forskriftsendring sidevogn ytterligere forsinket


NMCU spurte Vegdirektoratet om grunnen til at forskriftsendringen for dokumentasjon av nyttelast på sidevognsykler og hengerfester drøyer og fikk følgende svar fra Håkon Rosendahl - som etter språket å dømme er jurist :-)

 

- Forslag om endring av forskrift ble sendt på høring i Norge i november 2009. Det kom inne en god del høringssvar i løpet av desember. Som kjent gjennomførte Statens vegvesen ved årsskiftet en stor og gjennomgripende omorganisering. På denne bakgrunn ble det først tid til å foreta en oppsummering av høringen i april 2010.

- Som en følge av våre internasjonale forpliktelser Vegdirektoratet i tillegg sende forslaget til forskriftsendring ut på EØS-høring. Dette innebærer et visst forberedende arbeid for direktoratet. Blant annet må aktuelle bestemmelse oversettes til engelsk.

- I henhold til reglene om stillstandsfrist må det gå minst tre måneder fra EØS- høringen blir sendt herfra, til forskriftsendringene kan vedtas (forutsetter at det ikke har innkommet avgjørende innsigelser mot det norske forskriftsforslaget).

- Vegdirektoratet har til enhver tid mange presserende oppgaver - av både teknisk og juridisk art - og har derfor vedvarende prioriteringsutfordringer. Som tidligere kommunisert herfra vil vi søke å få sendt forskriftsforslaget på EØS-høring i løpet av juni måned 2010.

 

Sånn er det altså. Dessverre lite vi kan gjøre med saken - annet enn å smøre oss med tålmodighet. Selv om de kom med dårlige nyheter til sidevognfolket skal Vegdirektoratet ha takk for at de kom med et raskt svar på henvendelsen vår.

Godkjenning av privatimportert MC


Fra venstre: Juridisk rådgiver Unny Augland Eik og senioringeniør  Espen Andersson fra Vegdirektoratet i samtale med NMCUs Morten HansenFra venstre: Juridisk rådgiver Unny Augland Eik og senioringeniør Espen Andersson fra Vegdirektoratet i samtale med NMCUs Morten HansenNå om dagen får NMCU masse henvendelser fra folk som har importert en motorsykkel og så blir bedt om å framskaffe alt fra støytester til dokumentasjon på akseltrykk før sykkelen kan få norske skilter. Mange frustrerte motorsykler som plutselig innser at de har skaffet seg et gedigent problem.

 

NMCU har derfor spurt jurister og ingeniører hos Vegdirektoratet om hva som egentlig kreves av dokumentasjon for å få godkjent en privatimportert motorsykkel.

 

Vegdirektoratet er forskriftsmyndigheten, og det er derfor alltid direktoratets tolkning av gjeldende regelverk som er riktig. Det spiller ingen rolle hva en kontrollør på en trafikkstasjon måtte ha av private oppfatninger - det er alltid direktoratets tolkning som gjelder.

 

Vi har trykket spørsmålene våre, og svarene vi fikk i en egen artikkel i MC-bladet nr. 2/10 (ute hos medlemmer i begynnelsen av mai). Men for at flest mulig skal få del i disse opplysningene har vi lagt artikkelen som en PDF her på NMCUs webside.

 

Dersom du går i tanker om å importere en ny eller brukt motorsykkel til Norge anbefaler vi deg på det sterkeste å først lese artikkelen om godkjenning av privatimportert MC. Om du allerede har tatt inn en sykkel, og mener at trafikkstasjonen tar feil i sine krav, er det kanskje lurt å skrive ut artikkelen og vise den til kontrolløren.


          Motorsyklistene aksjonerer for å bli sett

Motorsyklistene aksjonerer for å bli sett

I en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt ("Motorsyklers og mopeders synlighet"/TØI/1999) slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i så mange som 8 av 10 ulykker av denne typen. Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene etter en lang vinter.

En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører og passasjer. Det som bare blir blekkskader på en bil fører som regel alltid til at motorsyklisten havner på sykehus.

- Det medfører en livslang belastning å ha skadet eller drept et annet menneske i trafikken, og alle bilførere som er skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. Det er derfor ingen grunn til å tro at motorsykler blir kjørt ned med viten og vilje, sier Bent Ording, leder i NMCU. 

Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er "usynlige", men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. Et godt eksempel på at dette stemmer er at bilførere nesten alltid ser en politimotorsykkel, mens de ofte overser andre motorsykler.  

- Den viktigste årsaken til at motorsyklistene ikke blir sett er nok kanskje at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som en trussel mot bilførerens egen sikkerhet, sier Bent Ording.  

Motorsyklistene tar selvfølgelig ansvar og forsøker å kompensere for andre trafikanters feilhandlinger ved å ta i bruk strategier for å unngå konflikter med bilførere som ikke overholder vikeplikten, men i følge TØIs rapport er det er aller mest og hent på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne.  

Derfor arrangerer NMCU en stor SE OSS aksjon lørdag 24. april. Da vil tillitsvalgte og klubbmedlemmer stå på kjøpesentre og bensinstasjoner over hele landet og dele ut løpesedler og minne bilførere om at MC-folket nå er ute på veiene igjen. Flere steder vil tillitsvalgte også dele ut løpesedler når UP og Statens vegvesen har sine kontroller. 

Klubber som ønsker å delta i årets SE OSS aksjon kan ta kontakt med NMCU-kontoret, som vil sette klubben i kontakt med NMCU i vedkommende fylke. 

I forbindelse med SE OSS aksjonen har NMCU laget en egen kampanjefilm som vi har kalt "Insekter". Produksjonsselskapet sendte filmen til Ads of the World, et prestisjetungt nettsted for reklamebransjen. Filmen, som på engelsk heter "Bugs", ble den mest sette på Ads of the World i 2009, med nær 400.000 visninger på YouTube før den ble tatt vekk. Filmen ble også omtalt på mange blogg-sider og online MC magasin, blant annet på det prestisjetunge Hell for Leather Magazine.

 

 

Filmen ble i utgangspunktet produsert for å vises på de reklamefrie dagene på TV2 i påsken og pinsen. TV2 vegret seg imidlertid mot å sende filmen fordi de mente den var for "drøy". Etter avtale med TV2 klippet vil derfor filmen. Men, TV2 turde heller ikke sende den klippede versjonen før seint, seint på kvelden. TV2 vil imidlertid også sende filmen i pinsen - da forhåpentligvis på et litt mer gunstig tidspunkt.

 

 

Når NRK laget et innslag om den famøse dommen i Tønsberg tingrett brukte de "Insekter" for å illustrere saken. Her kan du se dette NRK innslaget.

                              Gjerdrum-ulykken

                Hjem

Både politi, vitner og lokale representanter for Statens vegvesen var enige om at det var det uasfalterte og umerkede hullet midt i en sving på den smale veien mellom Kløfta og Ask i Gjerdrum kommune som var årsaken til at motorsyklist Cato Paulsen veltet og omkom da han traff en møtende lastebil denne junidagen i 2008.

 

Til og med entreprenørenes eget fagblad, Våre Veger, slo rett etter ulykken fast i overskriften til et tosiders oppslag at "MC-fører ble drept av vegarbeid". Likevel ble entreprenøren helt frikjent i rapporten fra Statens vegvesen sin ulykkesanalysegruppe (UAG).

 

NMCUs Trafikksikkerhetskomité har gått nøye gjennom alt bevismaterialet fra ulykken og slakter vegvesenets ulykkesrapport i et oppslag i MC-bladet nr 1/10. I artikkelen sier Jens Stumberg fra TSK at ulykkesanalysegruppen ikke har forstått hendelsesforløpet og at de kommer med irrelevante forslag til tiltak.

 

Du kan lese hele oppslaget i MC-bladet her.

 

For at ikke rapporten fra vegvesenets ulykkesanalysegruppe skulle få stå uimotsagt tok Cato Paulsens etterlatte kostnadene med å få en uavhengig granskning av hendelsesforløpet. Det velrenommerte ingeniørfirmaet REKON fikk dette oppdraget. I et notat knyttet til REKONs utredning av ulykken blir det stilt spørsmålstegn ved UAG-rapportens konklusjoner.

 

Du kan lese REKONs kommentarer til ulykkesanalysegruppens rapport her.

 

NMCU synes det er betenkelig at vegvesenet i sin rapport ikke har lagt noen vekt på den uvarslede veifellen og i stedet oppgir for stor fart som ulykkesårsak. Slike UAG-rapporter skal foreslå tiltak for at liknende ulykker ikke skal skje igjen, og i denne rapporten ble det altså foreslått etterutdanningskurs for motorsyklister (!)

 

NMCU synes også det er svært betenkelig at denne dødsulykken ikke fikk noen som helst konsekvenser for entreprenøren. Snarere tvert i mot: Med referanse til UAG-rapporten fraskriver entreprenøren seg et hvert ansvar, og viser med det at han mangler et helt nødvendig trafikksikkerhetsperspektiv på den jobben han blir betalt av samfunnet for å gjøre.

 

NMCU klarer heller ikke å la være å gjøre koblinger til Riksrevisjonens sviende kritikk av vegvesenets manglende kontroll med de såkalte funksjonskontraktene for drift og vedlikehold av vegnettet.

 

NMCU og de andre trafikantorganisasjonene har krevd at det skal opprettes et uavhengig veitilsyn i Norge. Gjerdrum-ulykken bare understreker hvor viktig innføringen av et slikt tilsyn er.

 

          Resultatet av kjørelengdeundersøkelsen

Som vi har skrevet mange ganger tidligere er gjennomsnittlig kjørelengde viktig. Den er et uttrykk for såkalt "eksponering". Eksponering forteller hvor mye man er ute i trafikken og dermed utsettes for risiko. Eksponering kan uttrykkes i tid (antall timer) eller i kjørelengde (antall kilometer).

 

Trafikkforskerne bruker eksponering for å beregne hvor farlig det er å kjøre motorsykkel. Dersom det er mange ulykker og lav gjennomsnittlig kjørelengde har motorsyklistene høy risiko. Dersom det er få ulykker og høy kjørelengde er risikoen lav. 

 

Enkelte i trafikksikkerhetsmiljøet bruker høy risiko som et argument for å ville forby motorsykler. Både NMCU og andre har skrevet om dette mange ganger tidligere. Derfor er det så viktig at de tallene forskningsinstitusjoner som for eksempel Transportøkonomisk institutt (TØI) støtter seg på er mest mulig korrekte. NMCU ber derfor hvert år om at motorsyklistene sender inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong.

 

Vanligvis får vi inn mellom 1000 og 2000 svar. Det kommer inn svar fra alle fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle aldere. Svarene representerte alle typer sykler som finnes på det norske markedet.

 

I år var det niende gang vi gjennomførte en slik kjørelengdeundersøkelse. 955 motorsyklister fortalte at de til sammen hadde kjørt 7.882.153 kilometer. Det gir et gjennomsnitt på 8254 km. Gjennomsnittlig kjørelengde for de siste 9 årene er 7815 km.

 

Noen vil vel kanskje hevde at de som svarer på en slik forespørsel er de aller mest dedikerte motorsyklistene - de som kjører lengre enn gjennomsnittet. Vel, årets undersøkelse hadde svar som fortalte at vedkommende 40-åring bare hadde kjørt 15 km på sin gamle Suzuki. Men den hadde også svar som fortalte at en 19-åring hadde kjørt 26.304 km på sin Transalp ...

 

Nmcu Nytt                                                 

Ut på tur til helgen? 
                    Hjem

         

 ------------------------------------------------------------

 

NFSOK på offensiven

Den 29. august 2009 ble representanter fra det norske byggemiljøet samlet på et felles NFSOK- møte i Trondheim. Målet med møtet var å rekonstituere NFSOK, samt legge en strategi for arbeidet videre overfor myndigheter og andre involverte.

 

NFSOK har siden 1981 arbeidet for å tilrettelegge for ombygging og oppbygging av kjøretøyer i Norge, og da primært for motorsykler. De siste 11 årene har NFSOK samarbeidet tett med NMCU (Norsk Motorcykkel Union). Samarbeidet har blant annet resultert i endringer i kjøretøyforskriften kapittel 7, angående ombygging av motorsykler. Dette medfører at vi i Norge har noen av de mest liberale ombyggingsreglene for motorsykler i hele Europa. For bil derimot er dette slett ikke tilfelle. Her ligger vi langt bak andre land vi kan sammenligne oss med i Europa.

 

Den siste tiden har derimot tunge skyer preget horisonten… det ene EU-direktivet etter det andre har ført til økte begrensninger i forhold til vår frihet til å utfolde oss med våre kjøretøy. Akkurat nå er det den såkalte Rammeforordningen (Framework Regulation) som er mest problematisk, fordi den har forslag om så strenge "anti-tukle" regler at det kan sette en stopper for en hver endring av kjøretøyer dersom forordningen blir vedtatt. FEMA kjemper selvfølgelig i mot med nebb og klør, men vi kan tape!

Et nasjonalt regelverk som ivaretar våre interesser er derfor meget essensielt dersom vi skal fortsette å lage og bruke våre kunstverk på to, tre og fire hjul. NFSOK har derfor rekonstituert seg for å møte de nye utfordringene.

 

For å være best mulig rustet til oppgavene har NFSOK knyttet tettere bånd med flere organisasjoner som deler vår interesse for spesielle og ombygde kjøretøyer. I tillegg til NMCU har både ACCN (American Car Club Norway), bedre kjent som AMCAR, og H-DOCN (Harley-Davidson Owners Club Norway) blitt viktige støttespillere i arbeidet videre. AMCAR har i alle år jobbet for å bedre vilkårene for ombygging av bil og også jobbet for et nasjonalt regelverk for amatørbygde- og entusiast kjøretøy.

 

Disse organisasjonene vil bidra til alt fra politisk, teknisk, juridisk og organisatorisk kompetanse, samt økonomisk støtte. Både AMCAR og H-DOCN er representert i det nye NFSOK-styret. I følge Robert E. Frøyset,  nyvalgt formann i NFSOK, er målsetningen til organisasjonen å favne alle typer spesielle kjøretøy i Norge. Da snakker vi ikke bare om Hot-Rods, choppere og lange gafler, men alt fra elektriske biler og MC til for eksempel spesialtilpassede kjøretøy for handikappede. For å få til dette må NFSOK samarbeide nært med de som sitter på aktuell kompetanse innenfor de forskjellige typer kjøretøy. Dette vil være en omfattende oppgave i fremtiden.

 

NFSOK jobber også med planer om å samarbeide med både SFRO (Svenske Fordonsbyggares Riksorganisation) og finske MMAF (Modified Motorcycle Association of Finland). Målet er å få til en forhåndsgodkjenningsprosess som håndteres av NFSOK sine egne besiktigelsesmenn, på lik linje med den svenske modellen. Altså i tillegg til ombygging også kunne bygge opp kjøretøy fra bunnen av med et nasjonalt regelverk tilpasset dette.. Denne modellen har vært praktisert i Sverige med gode resultater i over 25 år. Mer informasjon om NFSOK og arbeidet fremover finner du på www.nfsok.no

-----------------------------------  

Status i saken om godkjenning av sidevognsykler

De senere årene har det blitt vanskeligere og vanskeligere å få godkjent sidevognsykler i Norge. Et sentralt spørsmål har vært kravet om å måtte framvise dokumentasjon fra motorsykkelprodusenten om vektgarantier for sidevognsykkelen - noe som er helt umulig. Før sommerferien ble NMCU enig med Vegdirektoratet om at saken best kan løses ved at Kjøretøyforskriften endres.

 

Tidligere i uken tok vi kontakt med Espen Andersson, saksbehandleren i Vegdirektoratet, for å få status i saken. Under finner du spørsmålene fra NMCU og svarene fra Espen Andersson:

 

NMCU: Omfatter forskriftsendringen andre områder enn hvem som skal få lov til å gi vektgarantier for sidevognsykler og hengerfester?

Vegdirektoratet: Høringen vil dreie seg om vektgaranti i forhold til sidevognmotorsykler og trike, og om dokumentasjon i forhold til tilhengerfeste på motorsykkel.

 

 

NMCU: Må forskriftsendringen ut på høring?

Vegdirektoratet: Ja

 

NMCU: Når blir saken sendt ut på høring, hvor lang er høringsfristen?

Vegdirektoratet: Vi regner med å sende ut høringen i løpet av et par uker (midten av oktober). Det er tre måneders høringsfrist på en sak som denne.

 

 

NMCU: NMCU er allerede høringsinstans i slike saker, men er det i tillegg mulig for Norsk Sidevogn Klubb å avgi eget høringssvar?

Vegdirektoratet: Alle som er interessert kan avgi høringssvar, også Norsk Sidevogn Klubb. Høringen vil bli lagt ut på www.vegvesen.no 

 

NMCU: Hva skjer når Vegdirektoratet har fått inn alle høringssvarene?

Vegdirektoratet: Alle høringssvarene blir gjennomgått, det blir laget en oppsummering og forskriftsteksten blir vedtatt ut fra dette. Dersom det kommer vektige argumenter imot en forskriftsendring kan det selvsagt være at den ikke blir noe av, men dette skjer kun unntaksvis.

 

 

NMCU: Når vil forskriftsendringen tidligst tre i kraft?

Vegdirektoratet: Tre måneders høringsfrist pluss oppsummering betyr at den tidligst kan tre i kraft 15. februar. Dette er noe senere enn vi hadde håpet, og vi ber om forståelse for at dette er en sak som ikke har kunnet ha topp prioritet i Vegdirektoratet og som derfor har blitt jobbet med innimellom og litt på "dugnad".

 

 

NMCU: Når forskriftsendringen er gyldig, vil Vegdirektoratet sende ut melding til trafikkstasjonene om hvordan forskriften skal tolkes, slik at det ikke er noen tvil om hvilke krav de som vil bygge sidevognsykkel skal forholde seg til?

Vegdirektoratet: Vi vil sørge for at regionvegkontorene og kontrollørene der får tilstrekkelig informasjon til å kunne behandle disse sakene på rett måte.

 

 

NMCU: Går det allerede nå an å si noe om hva hvilke forslag til løsninger Vegdirektoratet har landet på?

Vegdirektoratet: Vi ønsker ikke å gå for mye i detalj før høringen sendes ut, men det vil gå i retning av at totalvekt for sidevognmotorsykkel settes ut fra vektgarantier for motorsykkel og sidevogn i kombinasjon.

------------------------------------ 

Norgestreff i 2011 til Steinkjer

NMCUs årsmøte ble i år avholdt i Region Midt, med Stjørdal MC som vertskap. Med 73 stemmeberettigede til stede ble det et godt besøkt årsmøte. Sentralstyrets årsberetning fortalte om stor aktivitet på den politiske fronten. Også i forrige driftsår hadde det vært en svak medlemsøkning. Årsmøtedeltagerne fikk se den nye SE OSS filmen som skal brukes i neste års kampanje.

 

Regnskapet viste dessverre et lite underskudd, som først og fremst kom av en generell prisøkning på mange områder. Fredrikstad MCC skal arrangere Norgestreff i 2010 og leder Fred Hansen presenterte treffsted og program. Vi gleder oss allerede! Årsmøtet hadde valget mellom tre svært attraktive Norgestreffarrangører for 2011: Brevik MC, Lofoten MC og Steikjer/Koffer Itj MC. I den spennende avstemmingen gikk Steinkjer MC/Koffer Itj MC av med seieren og treffet i 2011 blir arrangert i Steinkjer.

 

Som underskuddet i fjorårets regnskap viste har det funnet sted en prisøkning i samfunnet som gjør at sentralstyret så seg nødt å legge fram forslag om en kontingentøkning på 20 kr. Forslaget ble enstemmig vedtatt og kontingent for 2010 blir derfor kr. 300 for enkeltmedlem, kr. 250 for klubbmedlem, kr. 100 for ungdomsmedlem og kr. 0 for familiemedlem. Med benkeforslag på en av styremedlemsplassene ble valget spennende. Etter flere avstemmingsrunder ble sentralstyret for inneværende driftsåret seende slik ut: Bent Ording (leder), Erik Eriksson (nestleder), Kristian Vehus (kasserer), Tor Arne Ljunggren (sekretær), Kari-Anne Søreng (styremedlem), Tor Seim (styremedlem), Ketil Schjei (styremedlem), Cecilie Dundas (styremedlem), Anders Kvarnstrøm (varamedlem) og Bjørn Vigen (varamedlem).

 

Hans Vestre, Ole Robin Paulsen, Martin Økshed og Erlend Furuseth ble behørig takket av etter mange år i NMCUs tjeneste. Avgått leder Hans Vestre fra Ski har gitt uvurderlige bidrag til driften av NMCU helt siden 1993 og fikk stående applaus fra årsmøtet. Premien for lengst kjørte gikk til Leif N. Johansen fra Lofoten.

 

Stjørdal MC er en veldrevet klubb med orden i sysakene, noe som til de grader preget rammene rundt NMCUs årsmøte: Ikke bare stilte klubben med et strøkent møtelokale og mange gode hjelpere, de serverte også en særdeles velsmakende fellesmiddag og tilbød overnatting til langveisfarende årsmøtedeltagere. En stor takk til Stjørdal MC!

 

Her kan du lese mer om det nye sentralstyret

 

Her finner du de reviderte vedtektene

 

Her finner du revidert MC-politisk platform

------------------------------------------------------------- 

 

Minst én Nullvisjonsvei for MC i hver region

Da Nullvisjonen ble presentert på slutten av 90-tallet sa man med brask og bram at i denne visjonen var det ikke plass til motorsykler! NMCU har derfor hatt et svært anstrengt forhold til Nullvisjonen og alle dens disipler. Vi har imidlertid forsøkt å komme med konstruktiv kritikk og har gjennom denne lykkes med å snu noen nøkkelpersoners holdninger til motorsykler.

 

Det vakte internasjonal oppsikt når samferdselsminister Navarsete på OECD-konferansen på Lillehammer i fjor sa at: - Selvfølgelig skal det være plass til motorsykler i Nullvisjonen! Og det var kolossalt viktig når FEMA-presidenten i fjor kunne åpne verdens første Nullvisjonsvei for MC i Telemark

 

Tiltakene på Rv32 i Telemark ble i utgangspunktet gjennomført for å bedre MC-sikkerheten, men det har i ettertid vist seg at så godt som samtlige tiltak har kommet alle trafikanter til gode. Etter at Nullvisjonsveien for MC ble åpnet i mai i fjor har det ikke skjedd alvorlige MC-ulykker på strekningen

 

Det er helt åpenbart at Rv32 har vært et kompetanseutviklende prosjekt som har lært Statens vegvesen i region sør mye om hvordan MC-sikkerhet kan ivaretas i planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Derfor har NMCU foreslått at det bør opprettes minst én slik Nullvisjonsvei for MC i hver av de fem regionene i Norge.

Stortingets Transportkomité syntes forslaget var såpass interessant at de skrev det inn i en merknad til Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

For å være helt sikre på at partiene står ved denne støtten, tok vi opp spørsmålet på NMCUs valgmøte på Tyrigrava. Her kan du se den uklippede videoen som viser hva Per Sandberg (Frp), Irene Johansen (Ap), Trond Helleland (H), Hallgeir Langeland (SV), Einar Holstad (Krf), Borghild Tenden (V) og Bjørnar Moxnes (Rødt) svarte på spørsmålet om Nullvisjonsveier for MC.

 ------------------------------------------------------------

Protesterer mot salting av tunneler

Allerede i 2007 skled og veltet flere motorsyklister i og utenfor Bragernestunnelen på grunn av salting. NMCU tok tak i saken, og senioringeniør Tore Braaten i Statens vegvesen lovte at man skulle slutte å salte veiene til man hadde gjort grundige undersøkelser.

 

Nå påstår vegvesenet at undersøkelsene viste at veiene ikke blir glattere på grunn av salting, og tiltaket ble derfor startet de opp igjen. Vel, vel - det er vel nå grundig dokumentert at resultatet av undersøkelsene ikke var til å stole på. Etter NMCUs mening har Statens vegvesen nå derfor ikke annet valg enn å stanse salting i tunneler.  

 

Se NRK-intervjuet med Tor Porsanger fra NMCU Buskerud her

Du kan også lese om saken på MC24

Lørdag 5. september er det årsmøte i Stjørdal

Årsmøtet starter lørdag 5. september, kl.13.00, men registrering av stemmer begynner allerede kl.12.30. Møtet pleier å vare til 6-tiden på ettermiddagen. Stjørdal MC holder klubbhuset åpent fra fredag til søndag, med frokost begge dager. Klubben selger enkel mat og drikke hele helga.

 

Etter årsmøtet blir det fellesmiddag og garantert hyggelig sosialt samvær. Denne helga er det også Hell Bluesfestival (Blues in Hell) for dere som gjerne vil gå på konsert. Hvis dere tar med telt kan dere overnatte rundt klubbhuset. Vask, dusj og do er tilgjengelig inne.

 

Det nye klubbhuset til Stjørdal MC ligger på Frigården i Lånke. Fra Stjørdal sentrum er det 10,5km. Fra Hell kjører man mot Selbu. Avkjørsel til høyre fra Rv705, ca 5 km fra Hell. Kjør rett fram 400 meter, over bakketoppen. Ikke ta avkjørselen mot motorsenteret, men følg asfalten og kjør innover flata mot forsvarets skytebaner. Ta til venstre like etter ”småbruket”. Da er du ved klubbhuset.

 

Ellers er det hotelltilbud, for eksempel på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum, Rica Hell Hotell (dyrt!) og lignende. Dere kan også få gode overnattingstips ved å ringe Odd-Petter på telefon 958 892 58 (etter klokka 16.00). NMCU ordner transport for folk som kommer langveisfra med fly.

 

Påmelding til årsmøtet skjer hos NMCU på telefon 69 20 46 46 eller på epost til [email protected]

Husk at dere må ordne overnatting selv. Praktisk informasjon finner dere her (PDF)

 

På årsmøtene i NMCU har ett medlem én stemme. Det betyr at alle som møter opp har stor påvirkningskraft. Derfor oppfordrer vi alle som har anledning til å ta turen til Stjørdal og årsmøtet i NMCU lørdag 5. september

Alt klart for underskinner

EuroRAP, organisasjonen som vurderer sikkerheten på det europeiske veinettet, har nettopp publisert en rapport som anbefaler innføring av MC-vennlige rekkverk. Også Statens vegvesen sin egen Håndbok 245 om MC-sikkerhet, anbefaler at man tar i bruk MC-vennlige rekkverksløsninger.

 

Sammen med Vegdirektoratet og Hallingplast AS har NMCU vært hos Nordic Test Center på Lista og kjørt fullskalatester på en norskprodusert underskinne i miljøvennlig plast. Underskinnen besto alle formelle tester og er nå offisielt godkjent for bruk i Norge.

 

Samtid ble det foretatt retardasjonstester med en testdukke iført ulike typer kjøreutstyr. Verdiene fra disse retardasjonstestene blir nå, sammen med ulike kurveradier og ulike hastighetssoner brukt til å lage kriterier for hvor slike underskinner bør settes opp. Disse kriteriene blir i løpet av september skrevet inn i Rekkverksnormalen, gjennom det gjort gjeldende som obligatoriske krav.

 

I sin innstilling til Nasjonal transportplan har et stort flertall i Stortingets transportkomité skrevet i en merknad der man ber Regjeringen vurdere å starte montering av slike MC-vennlige underskinner etter en opptrappingsplan

 

Med en norskprodusert godkjent underskinne, klare kriterier nedfelt i Rekkverksnormalen og en sterk anbefaling fra Transportkomiteen ligger nå alt til rette for at norske veimyndigheter umiddelbart kan begynne å ta i bruk underskinner på rekkverk i farlige svinger etter en opptrappingsplan.

 

Se video av test med crash test dummy mot underskinner her

 

Se video fra en av retardasjonstestene med crash test dummy her

 

              Skal du ta lappen på MC i høst?

 

                                      Kretsene

Kretsene

På disse sidene finner du dine lokale kretsrepresentanter. Hos dem kan du blant annet få veifelleskjema, få vite hva som skjer i kretsen din og ta opp saker du mener kretsen bør jobbe med lokalt.

Enkelte av kretsene legger også ut aktuell informasjon på web-sidene sine.

Ta kontakt med kretsstyret ditt!

Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Aust-Agder
Vest-Agder
Sør-Trøndelag
Oppland
Hedmark
Buskerud
Oslo/Akershus
Østfold
Vestfold
Telemark

 

Kretshåndboka

 

title

Click to add text, images, and other content

Fosna Mc Forum