Fosna Mc Klubb Kristiansund

https://fosnamc.webs.com/

                 Skal du ta lappen på MC i høst?


 

Om du holder på å ta lappen på MC kan det lønne seg å

 

kikke innom websiden til Statens vegvesen. Der ligger

 

 det nemlig omfattende informasjon om den praktiske

 

førerprøven på motorsykkel. I tillegg til utførlige

 

beskrivelser av kjøregårdsøvelsene finner man også en

 

video som i detalj viser hvordan de ulike øvelsene skal

 

gjennomføres. Vel verdt et besøk for den som ønsker å

 

klare førerprøven på første forsøk.

 

Her finner du websiden Praktisk prøve klasse A1 og A.

 

Kjøregårdsbrosjyre og video finner du i menyen til høyre.

 

Lykke til, og velkommen som medlem i NMCU når du står

 

der med nytt MC-førerkort.

                                    Mc Lappen

Moped (Førerkortklasse M):

Pris: Dette kan variere veldig fra hvor du bor her i landet, men noen plasser kan man få det så lavt som 4000 - 5000,- Mange får nå tildags førerkortklasse M tilbud gjennom skole. Og dette er mye billigere enn en privat kjøreskole.

Inndeling: Mopedførerkortklassen er inndelt i 2 plansjer; 146 og 147.

Klasse M146 (Tohjuls moped):


Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg.

Klasse M147 (firehjuls moped)

Denne klassen gjelder føring av tre- eller firehjuls moped.
Før man fyller 18 år, er førerettigheten begrenset til tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg.

Klasse M 147 gir ikke rett til å kjøre tohjuls moped.


Hva har jeg lov å kjøre? Ved bestått førerprøve har du da anledning til å kjøre Moped som har mindre enn 50ccm sylinder


Moped (M) førerkort skritt for skritt:

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs: Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer. OBS! Gjennomført Trafikalt grunnkurs er vilkår for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i forskriften og i læreplanen. Grunnleggende kjøretrening kan tas på trafikkskole eller i privat øvingskjøring. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning for den som øvingskjører. 3 timer teori er obligatorisk og må tas på trafikkskolen.

Trinn 3 Trafikal del: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen. Ingen obligatorisk opplæring ut over en veiledningstime.

Trinn 4 Avsluttende opplæring (Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring for å få Mopedførerkort)


Alderskrav: 16 år - Klasse M (146 eller 147) - MopedLett Motorsykkel (FørerkortKlasse A1):


Pris: Det varierer veldig av hvor du bor, noen har fått den for 10000,- andre har måttet punge ut med 25000,- Enkelt sagt: bor du på et avsidesliggende sted(landet) er som regel kjøreskolene billigere og du kan få presset ned prisen... Kan bli noe billigere om du har mopedlappen siden du da slipper trafikalt gk.

Hva har jeg lov til å kjøre? Ved bestått førerprøve har du da anledning til å kjøre Lett Motorsykkel som har mindre enn 125ccm sylinder, den kan ikke overskride 15hk/11.19kw i effekt på bakhjulet.

Lett motorsykkel(A1) førerkort skritt for skritt:

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs: Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer. OBS! Gjennomført Trafikalt grunnkurs er vilkår for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i forskriften og i læreplanen. Grunnleggende kjøretrening kan tas på trafikkskole eller i privat øvingskjøring. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning for den som øvingskjører. 3 timer teori er obligatorisk og må tas på trafikkskole. Ingen obligatorisk praktisk opplæring ut over en veiledningstime.

Trinn 3 Trafikal del: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen. Ingen obligatorisk opplæring ut over en veiledningstime.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Alderskrav: 16 år - Klasse A1 - Lett motorsykkel-


Fra LettMotorsykkel(A1) til MellomTung/Tung(A):

Spesielle bestemmelser:
Har du hatt A1 og kjører opp til A har du en gylden mulighet til å få "tjuvstartet" med mer enn 34hk.. du har da 2 år på dagen etter din A oppkjøring lov til å få kjøre ubegrenset med hester. dvs. tar du oppkjøring klasse A på 18år og 148dagers dagen din, kan du kjøre pappas R1 på 20år og 148dagers dagen.

Pris: Har du A1 fra før koster det mellom 9000 - 14000 (prisene er selvfølgelig forskjellige, men jevnt over ligger nivået her) og få kjørt opp til A. Du trenger da et banekurs, mere info følger...

Hva har jeg lov til å kjøre? Ved bestått førerprøve har du da førerrett til å kjøre en motorsykkel Inntil 34HK/25.37KW effekt målt på bakhjulet.A1 til A, Skritt for skritt:

Ved utvidelse fra lett til tung motorsykkel skal eleven gjennomføre:

Sikkerhetskurs på bane – presis kjøreteknikk: 4 timer hvor 3 timer er praktisk trening.
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg med 8 timer hvor 4 timer er praktisk kjøring
avlegge praktisk førerprøve med tung motorsykkel.
Gjennomføring av undervisningen
Teoretisk Kurs (ukjent time antall)

Ingen reelle endringer i forhold til dagens krav
Elev kan kjøre på egen mc i trinn 3 (presis kjøreteknikk) og trinn 4
- Lærer må kjøre etter på egen mc
- Ikke krav til godkjent skolesykkel
- Elev under 19 år må da kjøre ”mellomtung mc”
Maks 3 elever pr lærer på kurs i trinn 3
Lærer skal undervise én elev om gangen i trinn 4.


Tung motorsykkel:

Klasse A:
Hva har jeg lov til å kjøre? ved bestått førerprøve kan du da kjøre en motorsykkel på; 600ccm sylinder (eller mindre) (det er ingen øvre slagvolumgrense, men forholdet mellom effekt og egenvekt på sykkelen skal være høyst 0,16 kW/kg.) Inntil 34HK/25.37KW effekt målt på bakhjulet. Etter fylte 21 år (spesielle bestemmelser for dem med A1 se lenger opp) kan du kjøre ubegrenset med hester så lenge motorsykkelens papirer stemmer overens med effekten på sykkelen..

Tung Motorsykkel(A) skritt for skritt:

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs: Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer. OBS! Gjennomført Trafikalt grunnkurs er vilkår for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i forskriften og i læreplanen. Grunnleggende kjøretrening kan tas på trafikkskole eller i privat øvingskjøring. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning for den som øvingskjører. 3 timer teori er obligatorisk og må tas på trafikkskole.

Trinn 3 Trafikal del: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen.Obligatorisk med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset.

Trinn 4 Avsluttende opplæring: Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Obligatorisk sikkerhetskurs på veg med 8 timer opplæring hvor 4 timer er praksis. Kurset begynner med 2 timer innledende emner. Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel. Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel

Mot slutten av trinn 2 og 3 skal det gjennomføres en veiledingstime på 45 minutter. Timen skal inneholde både praktisk kjøring og en samtale. I denne timen skal eleven og trafikklæreren sammen ta stilling til elevens måloppnåelse. Eleven skal dessuten få veiledning i hvordan opplæringen videre bør være. Måloppnåelsen er i prinsippet obligatorisk, men trafikkskolen kan ikke hindre at eleven går videre. Selv om opplæringen fortsetter på samme trinn, pålegges eleven ikke ny veiledningstime før overgang til neste trinn.


Alder: Alderskrav: 18 år - Klasse A - Motorsykkel

Fosna Mc Forum