Fosna Mc Klubb Kristiansund

https://fosnamc.webs.com/

Logoen Vår

Logoen er inspirert av Byfossen og etter ladestedet Lille-Fosen som var navnet før stedet fikk bystatus i 1742 og ble til Kristiansund

Ladestedet på Nordmøre fikk i 1742 bystatus og nytt navn: Kristiansund. Navnet Lille-Fosen står trolig som en motsetning til Stor-Fosna som ligger litt lenger nord i skipsleia. Kristiansunds byvåpen viser en liten foss med hoppende lakser, men Fosna betyr sannsynligvis noe annet, trolig et sted man finner ly, dvs ei god havn.

Stedet Lille-Fosen hadde i 1742 i atskillig tid vært ladested under Trondheim. Det var tollbod på stedet, for Lille-Fosen var et strategisk sted i forbindelse med tømmerhandel fra fjordbygdene på Nordmøre. Klippfiskproduksjon hadde også kommet igang, og en periode var det stor sildehandel.

Fosna Mc Forum