Fosna Mc Klubb Kristiansund

https://fosnamc.webs.com/

Litt Historie om Byen vår

Litt Historie om Byen Vår
Fosna alternativt navn for byen Kristiansund, etter ladestedet Lille-Fosen som var navnet før stedet fikk bystatus i 1742. Det pågikk en heftig diskusjon omkring 1910 - 1920 om norske byer som hadde fått navn i dansketiden skulle få tilbake sine gamle navn. Kristiansund skulle eventuelt omdøpes til Fosna. Kristiania fikk tilbake sitt navn i middelalderen, Oslo, men byer som var grunnlagt i unionstiden, bl.a. Kristiansund, beholdt sine navn.

Mange bedrifter og institusjoner i Kristiansund har Fosna i navnet, og en steinalderkultur, fosnakulturen der de første funn ble gjort i Kristiansund har navn etter ladestedet.

Ladestedet på Nordmøre fikk i 1742 bystatus og nytt navn: Kristiansund. Navnet Lille-Fosen står trolig som en motsetning til Stor-Fosna som ligger litt lenger nord i skipsleia. Kristiansunds byvåpen viser en liten foss med hoppende lakser, men Fosna betyr sannsynligvis noe annet, trolig et sted man finner ly, dvs ei god havn.

Stedet Lille-Fosen hadde i 1742 i atskillig tid vært ladested under Trondheim. Det var tollbod på stedet, for Lille-Fosen var et strategisk sted i forbindelse med tømmerhandel fra fjordbygdene på Nordmøre. Klippfiskproduksjon hadde også kommet igang, og en periode var det stor sildehandel.

Kristiansund i dag
Kristiansund er en by og en kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 22 522 innbyggere. Kommunen er omgitt av hav og fjorder. Mot nord ligger Atlanterhavet. I nordøst ligger nabokommunen Smøla; øst for Talgsjøen ligger Aure kommune; sørøst for Freifjorden ligger Tingvoll kommune; i sør ligger Gjemnes kommune og vest for Bremsnesfjorden ligger Averøy kommune med Atlanterhavsveien som ett populært turistmål der turistene fisker fra broene .

Det gamle bysenteret og tettstedet Kristiansund ligger ut mot havet på tre øyer. Det eldre ladestedet Lille-Fosen fikk offisiell bystatus den 29. juni 1742 under navnet Christianssund. De tre øyene har et areal på 22 km².

Kristiansund kommune er en ny kommune som fra 1. januar 2008 er sammensluttet av gamle Kristiansund kommune og gamle Frei kommune, og har et areal på 87 km².

Det er den gode havna, strategisk plassert like ved skipsleia langs norskekysten, som har skapt byen Kristiansund. Byen er i dag kjent som administrasjonssted for olje- og gassvirksomheten på Haltenbanken. Historisk er Kristiansund først og fremst kjent for sin klippfiskproduksjon og Bacalao.

 

 

 

 

 

Fosna Mc Forum